Submers Onderwaterwereld

Publicatie Kwabaal artikel in ‘De Levende Natuur’

Na zes jaar onderzoek en verzamelen van actuele-, historische-, biometrische- en genetische gegevens van Kwabaal (Lota lota) in Nederland, met focus op de IJssel-Vechtdelta, vond ik dat het tijd werd om deze dataset te analyseren en te relateren aan het huidige verspreidingsbeeld van deze uiterst zeldzame en kwetsbare soort. De uitkomsten en bevindingen hiervan zijn gepubliceerd in het julinummer van ‘De Levende Natuur’, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer (opgericht in 1896).

Cover DLN 115-4 LLPag 115 DLN 115-4 L V

Download het artikel:

Bosveld et al., 2014. De Levende Natuur 115-4 p184-189

De doelstelling van ‘De Levende Natuur’ is het informeren over ontwikkelingen in onderzoek, beheer en beleid op het gebied natuurbehoud en natuurbeheer, die van belang zijn voor Nederland en België. De artikelen zijn vooral gebaseerd op eigen ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs.