Submers Onderwaterwereld

Snelle serpeling

Schone, zuurstofrijke beken en (kleine) rivieren vormen het voorkeurshabitat van de Serpeling (Leuciscus leuciscus). Het is een snelle zwemmer die graag nabij de wateroppervlakte op insecten aast. In Nederland is de soort zeldzaam en heeft de status ‘kwetsbaar’ of de Rode Lijst van Zoetwatervissen.

Klik op een foto voor een uitvergroting (click to enlarge image)

Serpeling-elritsSerpeling