Submers Onderwaterwereld

Kritische Kwabaal

De Kwabaal (Lota lota) is een zeer kritische zoetwatervissoort uit de kabeljauwfamilie (Gadidae) die voorkomt in rivieren, beken, plassen en meren met koel en zuurstofrijk water. De soort is een winter- en nachtactieve roofvis. Overdag en gedurende de zomermaanden zijn Kwabalen inactief en zoeken ze de koelste plekken op, onder andere in structuurrijke oeverzones van beken en rivieren. In meren worden Kwabalen doorgaans in de diepere zones aangetroffen tussen stenen of andere structuren.

In Nederland kwam de Kwabaal tot de tweede helft van de 20e eeuw nog algemeen voor, zowel in stromend als in stilstaand water. Door grootschalige aanpassingen in het watersysteem en de intensivering van de landbouw is de soort ernstig achteruit gegaan en resteren tegenwoordig slechts enkele relictpopulaties. In beken wordt de Kwabaal als uitgestorven beschouwd. Ondanks de sterk bedreigde status van Kwabaal in Nederland geniet de soort geen (inter)nationale bescherming.

Gelukkig hoefde ik nauwelijks moeite te doen om deze zoetwaterkabeljauw in dit Alpenmeer op de grens van Duitsland – Zwitserland te vinden.

Klik op een foto voor een uitvergroting (click to enlarge image)

Kwabaal-naast-grote-kei Kwabaal-op-harde-ondergrond Kwabaal-tussen-kranswier Kwabaal-verscholen Kwabaal-zwemmend-boven-kranswier Kwabaal-in-kranswier--en-algenlandschap